Finally a new post: Sephora haul (and reviews) !

Het is - op de ene Tigi-post na die je hier kan lezen - echt veel te lang geleden dat ik nog een post geschreven heb... Er staan ongelooflijk veel foto's te wachten om gebruikt te worden op mijn blog! Echt een schande. Sorry voor het lange wachten! Ik heb gewoon weinig tijd gevonden om aan mijn blog te werken, omdat september en oktober zo druk waren. Ik heb een studentenjob als hostess gevonden, wat ik echt superleuk vind, ik heb mijn vrienden terug gezien na een lange tijd herexamens in de zomer, ik moest op studievlak nadenken over mijn minor die ik wilde veranderen (ik had vorig jaar gekozen voor de minor Psychologie maar dat stond me helemaal niet zo veel aan als ik had gehoopt. Nu volg ik de minor Letterkunde, wat nu al de beste keuze heeft mogen blijken die ik in lange tijd gemaakt heb), het nieuwe academiejaar ging van start en dus ook mijn studentenclub waarvan ik vicevoorzitter ben, en daarbij ben ik ook nog ziek geworden. Het is dus een lange aaneenschakeling geweest van dingen die tijd in beslag nemen en energie vragen. Omdat ik nu ook in het Engels blog moet ik toegeven dat het iets meer moeite kost om een post te maken en daardoor zal ik dus minder gemakkelijk 'snel tussendoor' even een nieuwe post maken. Ik heb het enorm gemist om te bloggen dus ik ben blij dat ik nu eindelijk weer wat tijd vind om te schrijven. Er staan heel wat onderwerpen te wachten :)

*

It's been a long time since I posted my last blogpost (except the one Tigi post, see here)... So many pics are waiting to be used on my blog! It's a shame. I'm so sorry I had you all waiting for so long! I didn't find the time to work on my blog, as September and October have been very demanding. I have found a student job as a hostess, which I really love doing, I met my friends again after the long period of retaking exams in summer, concerning my studies I had to figure out to which minor I wanted to change (last year I took a minor in Psychology which turned out not to be as interesting as I hoped it would. Now I'm doing a Literature minor, which has already proved to be the best choice I made since long), the new academic year took off and so has my sorority of which I am the vice president, and in addition to all of that I also fell ill. It's been a series of things that cost time and energy. I have to admit that blogging in both Dutch and English holds me back from posting a quick post in between, as it takes more of an effort than only writing in Dutch. I missed blogging so much so I'm really glad I finally found some time to write now. There's loads of topics on the list to be published :)

In de zomer heb ik een Sephora haul gedaan via iemand die ik ken die naar Londen is geweest. In deze post zal ik jullie de producten voorstellen en kort reviewen, aangezien ik inmiddels ruimschoots de tijd heb gehad uitgebreid ervaring op te doen en hopeloos verslaafd te raken aan deze geweldige, perfecte makeupwondertjes.

*

This summer I did a Sephora haul thanks to a someone I know who went to London. In this post I will present the products and give you a short review, as I have had ample opportunity to build up lots of experience and get hopelessly addicted to these amazing, perfect make-up miracles.